image banner
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Danh sách lãnh đạo các Tổ chức chính trị xã hội

1. Đồng chí Vũ Thị Thanh - Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ nữ

2. Đồng chí Phạm Văn Giang - Chủ tịch Hội Nông dân

3. Đồng chí Nguyễn Văn Quý - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

4. Đồng chí Vũ Thị Minh Hoài - Bí thư Đoàn TNCS HCM

5. Đồng chí Vũ Thị Tuyết - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ

6. Đồng chí Ngô Quang Hạc - Chủ tịch Hội Người Cao tuổi

7. Đồng chí Phạm Thị Chín - Chủ tịch Hội Cựu thanh niên XP

8. Đồng chí Nguyễn Văn Chiến - Chủ tịch Hội Nạn nhân Chất độc hóa học