image banner
Năm 2023 Tăng cường công tác quản lý đất đai - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Cơ cấu tổ chức Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN xã
Lượt xem: 87

1. Đồng chí: Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã

anh tin bai

 - Họ và tên: Phạm Văn Cánh

 - Năm sinh: 1971

- Quê quán: Thôn An Dụ, xã Khởi Nghĩa, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.

- Nơi ở hiện nay: Thôn An Dụ, xã Khởi Nghĩa, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.

- Số điện thoại: 0904.968.372

2. Đồng chí: Phó bí thư Thường trực Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã

anh tin bai

- Họ và tên: Bùi Hải Đăng

- Năm sinh: 1980

- Quê quán: Thôn Cương Nha, xã Khởi Nghĩa, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng

- Nơi ở hiện nay:  Thôn Cương Nha, xã Khởi Nghĩa, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng

- Số điện thoại: 0934.603.001

3. Đồng chí: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy - Phó Chủ tịch HĐND xã

anh tin bai

- Họ và tên: Nguyễn Văn Nhầm

- Năm sinh: 1970

- Quê Quán: Thôn An Tử, xã Khởi Nghĩa, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng

- Nơi ở hiện nay: Thôn An Tử, xã Khởi Nghĩa, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng

- Số điện thoại: 0385.680.278

4. Đồng chí: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy - Phó Chủ tịch UBND xã

anh tin bai

- Họ và tên: Vũ Văn Hạnh 

- Năm sinh: 1974

- Quê Quán: Thôn Ninh Duy, xã Khởi Nghĩa, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng

- Nơi ở hiện nay: Thôn Ninh Duy, xã Khởi Nghĩa, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng

- Số điện thoại: 0943.081.829

5. Đồng chí: Đảng ủy viên - Chủ tịch UBMTTQVN xã

anh tin bai

- Họ và tên: Nguyễn Đức Toàn

- Năm sinh: 1972

- Quê quán: Thôn Cương Nha, xã Khởi Nghĩa, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng

- Nơi ở hiện nay:  Thôn Cương Nha, xã Khởi Nghĩa, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng

- Số điện thoại: 0912.809.862

 

 

 

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement