image banner
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Danh sách các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy - HĐND xã

I. Ban Thường vụ Đảng ủy:

1. Đồng chí Phạm Văn Cánh - Bí thư Đảng ủy 

2. Đồng chí Bùi Hải Đăng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy

3. Đồng chí Nguyễn Khắc Huy - Phó Bí thư Đảng ủy

4. Đồng chí Nguyễn Văn Nhầm - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy

5. Đồng chí Vũ Văn Hạnh - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy

II. Thường trực Hội đồng nhân dân:

1. Đồng chí Bùi Hải Đăng - Chủ tịch Hội đồng nhân dân

2. Đồng chí Nguyễn Văn Nhầm - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân

3. Ban Hội đồng nhân dân

- Đồng chí Nguyễn Văn Quý - Trưởng ban Pháp chế HĐND 

- Đồng chí Nguyễn Đức Toàn - Trưởng ban KT-XH HĐND