image banner
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH

ĐỊA CHỈ

Tiếp nhận, đánh giá, phân loại phản ánh, kiến nghị

Của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính

 

Địa chỉ tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố:

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng:

- Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng;

- Số điện thoại: 080.310310/08031259;

- Thư điện tử: thutuchanhchinh@haiphong.gov.vn.