image banner
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thanh niên tình nguyện tham gia Chiến dịch Mùa hè xanh 2023

Chiến dịch thanh niên tình nguyện Mùa hè xanh năm 2023 mang ý nghĩa hết sức đặc biệt. Đây chính là dịp để tuổi trẻ thể hiện năng lực, trí tuệ, tinh thần xung kích, tình nguyện trên các lĩnh vực đời sống xã hội, là dịp để thanh niên mang tri thức và lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ về với địa phương. 

 anh tin bai

Ngày đầu ra quân, các chiến sĩ tình nguyện đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai