image banner
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Danh sách Ban Thường trực UBMTTQVN xã

1. Đồng chí Nguyễn Đức Toàn - Đảng ủy viên - Chủ tịch UBMTTQVN 

anh tin bai

2. Đồng chí Ngô Quang Hạc - Phó Chủ tịch UBMTTQVN

 

 

3. Đồng Chí Vũ Thị Tuyết - Phó Chủ tịch UBMTTQVN