image banner
Năm 2023 Tăng cường công tác quản lý đất đai - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Thông tin đầu mối tiếp cận thông tin
Lượt xem: 21
- Họ và tên: Vũ Thị Hòa - Chức danh: Công chức Văn Phòng - Thống kê - SĐT: 0356.060.844

- Họ và tên: Vũ Thị Hòa

- Chức danh: Công chức Văn Phòng - Thống kê

- SĐT: 0356.060.844

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement