image banner
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Mọi thông tin, phản ánh công dân liên hệ Thông tin đường dây nóng:

Công khai số điện thoại của Chủ tịch UBND xã
Đ/c Nguyễn Khắc Huy
SĐT:0983.787.319
Số điện thoại bàn cơ quan: 02253.989.009