image banner
Năm 2023 Tăng cường công tác quản lý đất đai - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Hình ảnh về đội ngũ cán bộ, công chức xã Khởi Nghĩa
Lượt xem: 102
anh tin bai
Hình ảnh đội ngũ cán bộ, công chức xã tại Hội nghị Kỷ niệm

"75 năm ngày quân và dân xã Khởi Nghĩa anh dũng phá càn thắng lợi

28 tháng giêng năm 1948 - 28 tháng giêng năm 2023"

anh tin bai

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement