image banner
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Danh sách cán bộ, công chức ngành UBND xã

1. Đồng chí Nguyễn Khắc Huy - Chủ tịch UBND xã

2. Đồng chí Vũ Văn Hạnh - Phó Chủ tịch UBND xã

3. Đồng chí Bùi Trung Kiên - Trưởng Công an - Ủy viên UBND xã

4. Đồng chí Nguyễn Thị Hương Thanh - Công chức Văn Phòng - Thống kê xã

5. Đồng chí Vũ Thị Hòa - Công chức Văn Phòng - Thống kê xã

6. Đồng chí Phạm Thị Dược - Công chức Văn hóa - Xã hội 1

7. Đồng chí Trần Thị Phương Loan - Công chức phụ trách Văn hóa - xã hội 2

8. Đồng chí Phạm Văn Thắng - Công chức Tài chính - Kế toán

9. Đồng chí Phạm Xuân Cảnh - Công chức Tư Pháp - Hộ tịch

10. Đồng chí Nguyễn Văn Cảnh - Công chức Tư Pháp - Hộ tịch

11. Đồng chí Phạm Phú Hải - Công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường